Sử dụng thông tin cá nhân

PMark

AIP được chứng nhận theo 'Nhãn hiệu riêng' và bảo mật cũng như kiểm soát chặt chẽ thông tin riêng tư và cá nhân của bạn.
Để tìm hiểu thêm về chính sách riêng tư của chúng tôi tại AIP, hãy click vào đây.

Bảo mật

Chúng tôi sử dụng giao thức Lớp socket bảo mật (SSL) nhằm bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi truyền tải.
Để tìm hiểu thêm về các biện pháp bảo mật tại AIP, hãy click vào đây.

CChương trình 'Chào mừng thành viên mới'

Xin vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn và cập nhật hồ sơ cá nhân một cách thường xuyên. Bạn sẽ có nhiều cơ hội nhận được bản khảo sát hơn liên quan đến thông tin mà bạn đã cập nhật.