Sử dụng thông tin cá nhân

PMark

AIP được chứng nhận theo 'Nhãn hiệu riêng' và bảo mật cũng như kiểm soát chặt chẽ thông tin riêng tư và cá nhân của bạn.
Để tìm hiểu thêm về chính sách riêng tư của chúng tôi tại AIP, hãy click vào đây.

Bảo mật

Chúng tôi sử dụng giao thức Lớp socket bảo mật (SSL) nhằm bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi truyền tải.
Để tìm hiểu thêm về các biện pháp bảo mật tại AIP, hãy click vào đây.

Phiên bản mới của TRANG KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN AIP đã hoạt động với đầy đủ các chức năng.
Giờ đây bạn đã có thể truy cập trang bằng nhiều thiết bị: máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng…

Địa chỉ TRANG KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN AIP mới:
https://vn.m.aipsurveys.com

Chúng tôi khuyến khích bạn nên dùng thử phiên bản mới này!
*Phiên bản cũ sẽ được đóng trong vòng 2 tháng tới.

CChương trình 'Chào mừng thành viên mới'

Kết thúc chiến dịch

Cám ơn bạn rất nhiều vì đã tham gia cùng chúng tôi

    Vui lòng nhấp vào đây để xem kết quả rút thăm may mắn