Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để đăng ký thành viên?

Hãy thực hiện các bước sau từ TRANG ĐẦU của AIP ONLINE SURVEYS.

  1. Hãy đảm bảo là bạn đã đọc "Thỏa thuận thành viên" trước khi đăng ký
    Sau khi đã đồng ý "Thỏa thuận thành viên", bạn có thể tiếp tục Đăng ký sơ bộ.
  2. Nhập thông tin cần thiết cho quy trình Đăng ký sơ bộ.
  3. Sau khi bạn hoàn tất Đăng ký sơ bộ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email.
  4. Hãy nhấn vào URL được cung cấp trong email và tiếp tục Đăng ký toàn bộ.
  5. Sau khi nhập mọi thông tin cần thiết, quy trình Đăng ký toàn bộ sẽ hoàn tất.

Nếu không nhận được email của chúng tôi để thông báo rằng quy trình Đăng ký sơ bộ của bạn đã hoàn tất, vui lòng liên hệ với chúng tôi.Liên hệ

Trở về đầu trang