Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tham gia khảo sát?

Hãy thực hiện theo các bước dưới đây.

  1. Bạn sẽ nhận được email từ AIP ONLINE SURVEYS để tham gia khảo sát.
  2. Đăng nhập vào "TRANG CỦA TÔI" của bạn.
  3. Khảo sát mới nhất sẽ hiển thị ở phía trên "TRANG CỦA TÔI" của bạn. Nhấn "Trả lời" để bắt đầu.
  4. Điểm EPoints sẽ được cộng thêm sau khi bạn hoàn tất khảo sát.

Trở về đầu trang